top of page

Beperkt of algemeen certificaat

Een rijbewijs = het "rijbewijs" voor het besturen van pleziervaartuigen die meer dan 20 km/uur varen 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_15 meters op het Belgische waterwegennet.

Er zijn twee soorten aandrijfpatenten :

IMG_0021.jpg
images (7).jpeg

beperkt rijbewijsgeldig op alle Belgische binnenwateren, met uitzondering van de Beneden-Zeeschelde;


algemeen rijbewijsgeldig op alle binnenwateren en kustwateren. (navigatie 11 km van de kust)

Er moet aan de volgende 4 voorwaarden worden voldaan:

  • minimaal 15 jaar oud zijn bij het indienen van de aanvraag. Het octrooi wordt pas vanaf 16 jaar verleend;

  • fysiek fit zijn: een arts van uw keuze moet uw goede algemene conditie bevestigen en uw gezichtsvermogen en gehoor testen;

  • slagen voor het theorie-examen.

  • slagen voor het praktijkexamen.

International (ICC)

L’ICC (International Certificate for operators of pleasure Craft) est un permis de navigation reconnu dans la plupart des pays du monde.

Pour obtenir un ICC belge, il suffit de disposer du brevet belge adéquat et d’en faire la demande. Il n’y a pas de test ou d’examen complémentaire à passer. L’ICC est valable sans limite de temps et se présente sous la forme d’une carte bancaire. 

bottom of page